ركورد شماره 3047از مجموع 7459ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني بوعلي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل) ، کتابخانه
شابکا : IR-200350008
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني بوعلي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Bu-Ali Hospital (Ardebil University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اردبيل
شهر : اردبيل
نشاني : اردبیل، میدان ورزش، خیابان معلم ، روبروی پارک آزادی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، مرکز آموزشی درمانی بوعلی
کدپستی : ۵۶۱۳۶۴۳۱۹۷
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.arums.ac.ir/bouali/fa/page/3419
شماره تلفن : ۳۳۲۵۲۲۵۲ (داخلی 228)- 045
نشانی پست الکترونیکی : Boualilib@arums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1385
ساعات کار : 7:30-19:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : شهناز صالح
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي ، پرستاري و داروسازي
تعداد کل کتابها : 783 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 450
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 353
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 88434 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 32 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 60
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3047از مجموع 7459ركورد جستجو شده