ركورد شماره 468از مجموع 7261ركورد جستجو شده
دانشكده پرستاري بروجرد (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان) ، کتابخانه
شابکا : IR-202800004
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده پرستاري بروجرد (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Borujerd College of Nursing (Lorestan University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : لرستان
شهر : بروجرد
منطقه شهرداری : 2
نشاني : استان لرستان، بروجرد، میدان بهشت، ابتدای بلوار بهشت، خیابان امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان، دانشکده پرستاری بروجرد
کدپستی : 6918611111
نشاني سایت وب سازمان: http://www.lums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://nu-borujerd.lums.ir
شماره نمابر: 42503377
شماره تلفن : 42503377- 066
نشانی پست الکترونیکی : nursingschoolbrj@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : 7:30-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهوش كلهر، كارشناس ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري
تعداد کل کتابها : 5125 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 4805
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 160
تعداد كتابها به زبانهاي ديگر : 160
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 156
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 150
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 468از مجموع 7261ركورد جستجو شده