ركورد شماره 447از مجموع 5919ركورد جستجو شده
دانشكده پرستاري ميبد (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي) ، کتابخانه
شابکا : IR-203370006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده پرستاري ميبد (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Meybod College of Nursing (Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : یزد
شهر : ميبد
نشاني : استان یزد، شهرستان میبد، بلوار بسیج، مجتع بیمارستانی امام جعفر صادق (ع)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، دانشکده پرستاری و مامایی میبد، کتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ssu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=6102
شماره تلفن : 32350736- 035
سال تأسیس کتابخانه : 1388
ساعات کار : 7-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كبري اسد زاده، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
تعداد کل کتابها : 4011 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3781
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 230
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 447از مجموع 5919ركورد جستجو شده