ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
بيمارستان طالقاني (دانشگاه علوم پزشكي اروميه) ، کتابخانه
شابکا : IR-200210014
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان طالقاني (دانشگاه علوم پزشكي اروميه) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Taleghani Hospital (Urmia University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
منطقه شهرداری : 1
نشاني : استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان کاشانی، روبروی ورزشگاه تختی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، بیمارستان طالقانی
کدپستی : 5715974677
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://taleghani.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=22&pageid=20520
شماره نمابر: 33449300
شماره تلفن : 31996284- 044
سال تأسیس کتابخانه : 1362
ساعات کار : 7:45-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فاطمه محمدي، ليسانس ادبيات
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پوست، عفوني، مسموميت، قلب و ....
تعداد کل کتابها : 3625 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2821
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 804
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : کد دستی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 190
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده