ركورد شماره از مجموع 3ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي زابل. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
شابکا : IR-201780006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي زابل. دانشكده پرستاري و مامايي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Zabol University of Medical Sciences . Faculty of Nursing and Midwifery
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سيستان و بلوچستان
شهر : زابل
نشاني : استان سیستان و بلوچستان، زابل، خیابان فردوسی 11، جنب ثبت احوال، دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 9861734184
نشاني سایت وب سازمان: http://www.zbmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://nursinglib.zbmu.ac.ir/fa
شماره تلفن : 32244800- 054
سال تأسیس کتابخانه : 1371
ساعات کار : 7:15 - 17:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهره ملايي، كارشناس مديريت
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري و مامايي، فوريتهاي پزشكي
تعداد کل کتابها : 25046 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 23110
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1936
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 9 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : این بخش به صورت الکترونیکی در آمده و کاربران می توانند به صورت آنلاین از نشریات و پایگاه های اطلاعاتی اشتراک شده توسط کنسرسیوم وزارت بهداشت استفاده کنند، 60 حلقه لوح فشرده آموزشی
تعداد پايان نامه : 20 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4 نفر
مساحت كل به متر مربع : 420
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 3ركورد جستجو شده