ركورد شماره 298از مجموع 7257ركورد جستجو شده
بيمارستان مبيني (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار) ، کتابخانه
شابکا : IR-201270008
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان مبيني (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Mobini Hospital (Sabzevar University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خراسان رضوي
شهر : سبزوار
نشاني : استان خراسان رضوی، سبزوار، خیابان کاشفی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، بیمارستان مبینی
نشاني سایت وب سازمان: http://medsab.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=9192
شماره تلفن : 44243233- 051
نشانی پست الکترونیکی : mh.lib@medsab.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1368
ساعات کار : 7:30-19
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سمانه آيتي، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي، پرستاري، مامايي، بهداشت، پروتز دندان
تعداد کل کتابها : 1779 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1621
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 158
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 10 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 50
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 298از مجموع 7257ركورد جستجو شده