ركورد شماره 299از مجموع 6140ركورد جستجو شده
بيمارستان محمد واسعي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار) ، کتابخانه
شابکا : IR-201270007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان محمد واسعي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Mohammad Vaseei Hospital (Sabzevar University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خراسان رضوي
شهر : سبزوار
نشاني : استان خراسان رضوی، سبزوار، بلوار توحیدشهر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، بیمارستان واسعی
نشاني سایت وب سازمان: http://medsab.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=9195
شماره نمابر: 44653861
شماره تلفن : 44014039- 051
نشانی پست الکترونیکی : vh.lib@medsab.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1382
ساعات کار : 7:30 - 19:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : پويا عبدالله زاده، كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پيراپزشكي، پرستاري، مامايي، بهداشت، پروتز دندان
تعداد کل کتابها : 5050 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 4642
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 408
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 10 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 150 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 150
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 299از مجموع 6140ركورد جستجو شده