ركورد شماره 246از مجموع 6106ركورد جستجو شده
بيمارستان دكتر بهشتي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار) ، کتابخانه
شابکا : IR-201270006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان دكتر بهشتي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Dr. Beheshti Hospital (Sabzevar University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خراسان رضوي
شهر : سبزوار
نشاني : استان خراسان رضوی، سبزوار، خیابان رازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، بیمارستان امداد شهید بهشتی
نشاني سایت وب سازمان: http://medsab.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=9196
شماره تلفن : 44460115- 051
نشانی پست الکترونیکی : sbh.lib@medsab.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 7:30 - 13:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : حسين رحيمي، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 2444 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2188
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 256
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 10 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 100
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 246از مجموع 6106ركورد جستجو شده