ركورد شماره 3019از مجموع 7459ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني آيت الله خوانساري (دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
شابکا : IR-203030015
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني آيت الله خوانساري (دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ayatollah Khansari Hospital (Arak University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : اراك
نشاني : استان مرکزی، اراک، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی اراک، مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arakmu.ac.ir   
شماره تلفن : 33675000-4- 086
سال تأسیس کتابخانه : 1387
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه از 7:30 تا 14:10 پنج شنبه ها 7:30تا 13
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : شادي سجادي، كارشناس ارشد كتابداري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 346 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 214
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 132
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 5 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3019از مجموع 7459ركورد جستجو شده