ركورد شماره از مجموع 40ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني اميركبير (دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
شابکا : IR-203030014
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني اميركبير (دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Amir Kabir Hospital (Arak University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : اراك
نشاني : استان مرکزی، اراک، خیابان شهید شیرودی، ابتدای خیابان علم الهدی، میدان پرستار، دانشگاه علوم پزشکی اراک، مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arakmu.ac.ir   
شماره تلفن : 33134717- 086
سال تأسیس کتابخانه : 1370
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه از 7:30 تا 14:10 پنج شنبه ها 7:30تا 13
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهوش فقيهي، كارشناس پرستاري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 2172 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1741
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 431
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 7 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 20
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 40ركورد جستجو شده