ركورد شماره 3040از مجموع 7459ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع)(دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
شابکا : IR-203030013
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع)(دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Amir-al-mo'menin Hospital (Arak University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : اراك
نشاني : استان مرکزی، اراک، میدان بسیج، دانشگاه علوم پزشکی اراک، مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع)
کدپستی : 3848176941
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arakmu.ac.ir   
شماره تلفن : 34173601-10- 086
سال تأسیس کتابخانه : 1387
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 14 پنج شنبه ها 7:30تا 13
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فاطمه دارابي، كارشناس علوم آزمايشگاهي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي - پرستاري - پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 1479 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1128
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 351
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 6 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: یک
مساحت كل به متر مربع : 50
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3040از مجموع 7459ركورد جستجو شده