ركورد شماره 3020از مجموع 7459ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني آيت الله طالقاني (دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
شابکا : IR-203030017
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني آيت الله طالقاني (دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ayatollah Taleghani Hospital (Arak University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : اراك
نشاني : استان مرکزی، اراک، ضلع غربی خیابان امام خمینی، جنب شرکت گاز، دانشگاه علوم پزشکی اراک، مرکز درمانی آموزشی طالقانی
کدپستی : 3816149369
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arakmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://arakmu.ac.ir/taleghanihos/fa
شماره تلفن : 32776063- 086
سال تأسیس کتابخانه : 1371
ساعات کار : شنبه تا چهرشنبه از 7:30 تا 14 پنج شنبه ها از 7:30 تا 13
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : الهام رمضي، كاردان علوم آزمايشگاهي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : زنان، مامايي، پرستاري
تعداد کل کتابها : 1112 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 885
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 227
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 6 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 12
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3020از مجموع 7459ركورد جستجو شده