ركورد شماره 1116از مجموع 7208ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان. دانشكده داروسازي و علوم دارويي ، کتابخانه
شابکا : IR-203140009
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان. دانشكده داروسازي و علوم دارويي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Hormozgan University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : هرمزگان
شهر : بندر عباس
نشاني : استان هرمزگان، بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین، روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران، جنب شهرک نبوت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان، دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کدپستی : 7919691982
نشاني سایت وب سازمان: http://hums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://pharf.hums.ac.ir/index.aspx?siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=563
شماره نمابر: 33710389
شماره تلفن : 33710406- 076
نشانی پست الکترونیکی : Pharmacyschool@hums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1394
ساعات کار : 7-14:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : سعيده قائمي، كارشناسي ارشد سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعاتي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پايه، پزشكي، داروسازي
تعداد کل کتابها : 1377 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1230
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 147
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 20 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 145
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1116از مجموع 7208ركورد جستجو شده