ركورد شماره 3109از مجموع 7459ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني وليعصر (عج)(دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
شابکا : IR-203030016
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني وليعصر (عج)(دانشگاه علوم پزشكي اراك) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Valiasr Hospital (Arak University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : اراك
نشاني : استان مرکزی، اراک، میدان حضرت ولیعصر (عج)، دانشگاه علوم پزشکی اراک، مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر (عج)
کدپستی : 3814957558
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arakmu.ac.ir   
شماره تلفن : 32222003-8- 086
سال تأسیس کتابخانه : 1375
ساعات کار : از شنبه تا چهرشنبه از 7:30 تا 14 پنج شنبه از 7:30تا 13
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : محسن جمشيدي راد، كارشناس مديريت دولتي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي، پرستاري، پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 2784 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1758
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1026
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 5 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 70
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3109از مجموع 7459ركورد جستجو شده