ركورد شماره 481از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشكده پرستاري شازند (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك) ، کتابخانه
شابکا : IR-203080002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده پرستاري شازند (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shazand College of Nursing (Arak University of Medical Sciences)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : شازند
نشاني : استان مرکزی، شهر شازند، میدان انقلاب، خیابان شهید عسگری، انتهای کوچه شهید بلوری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک، دانشکده پرستاری شازند
کدپستی : 3861634491
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arakmu.ac.ir   
شماره تلفن : 38222499- 086
سال تأسیس کتابخانه : 1393
ساعات کار : شنبه تا چهارشنیه از 7:30 الی 15:10
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : منيژه تاج آبادي، كارشناس پرستاري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري
تعداد کل کتابها : 699 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 668
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 31
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 3 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: یک
مساحت كل به متر مربع : 24
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 481از مجموع 7459ركورد جستجو شده