ركورد شماره 2842از مجموع 5995ركورد جستجو شده
مركز آموزشي درماني شهيد بقايي 2 (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
شابکا : IR-201480021
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مركز آموزشي درماني شهيد بقايي 2 (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Baghaei 2 Hospital (Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : اهواز
نشاني : استان خوزستان، اهواز، انتهای اتوبان گلستان، میدان شهید بقایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، مرکز آموزشی درمانی بقایی 2
کدپستی : 6138933333
نشاني سایت وب سازمان: http://www.ajums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centrallib.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=12208&Site=centrallib.ajums.ac&Lang=fa-IR
شماره نمابر: 33750416
شماره تلفن : 33750410- 061
نشانی پست الکترونیکی : baqaei.lib@ajums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1375
ساعات کار : 8-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناسي ارشد كتابداري پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : هماتولوژي و انكولوژي كودكان و بزرگسالان
تعداد کل کتابها : 2330 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1399
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 931
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 2464
تعداد پايان نامه : 131 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 54
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 2842از مجموع 5995ركورد جستجو شده