ركورد شماره 1196از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-203030012
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Arak University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : اراك
نشاني : استان مرکزی، اراک، میدان بسیج، بلوار الغدیر، بین اندیشه ۵ و ۶، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک، دانشکده دندانپزشکی
نشاني سایت وب سازمان: http://arakmu.ac.ir   
شماره نمابر: 2724524
شماره تلفن : 32724524- 086
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : از شنبه تا چهارشنبه 7:30 - 15:10
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : اكرم بشيري، كارشناس بهداشت عمومي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : دندانپزشكي
تعداد کل کتابها : 1184 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1090
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 94
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 6 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 19 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 24
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1196از مجموع 7459ركورد جستجو شده