ركورد شماره 972از مجموع 5741ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
شابکا : IR-200350006
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ardebil University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Pharmacy
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اردبيل
شهر : اردبيل
نشاني : اردبيـل، خيابان دانشگـاه، بالاتر از درياچه شورابيـل، دانشگـاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی اردبيـل، دانشکده داروسازی، کتابخانه
کدپستی : 5618953141
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arums.ac.ir   
شماره تلفن : (شماره داخلی : 129) 33522437-39 - 045
نشانی پست الکترونیکی : library@pharmacy.arums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 7:30-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : گناز مبرز، كارشناسي ادبيات
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي ، داروسازي
تعداد کل کتابها : 1247 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1085
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 162
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 88434 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : کتابخانه بدلیل دسترسی آنلاین به مجلات اشتراک چاپی مجلات را ندارد. (خرید منابع الکترونیکی توسط وزارت متبوع صورت می گیرد)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 300
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 972از مجموع 5741ركورد جستجو شده