ركورد شماره 267از مجموع 7386ركورد جستجو شده
بيمارستان شهداي خليج فارس (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر) ، کتابخانه
شابکا : IR-200780011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان شهداي خليج فارس (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Shohadaye Khalij Fars Hospital (Bushehr University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : بوشهر
شهر : بوشهر
نشاني : بوشهر، میدان آزادی، ابتدای بلوار آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، بیمارستان شهدای خلیج فارس
نشاني سایت وب سازمان: http://www.bpums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://shlib.bpums.ac.ir/
شماره تلفن : 33455374- 077
سال تأسیس کتابخانه : 1384
ساعات کار : 7-19
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زهرا صفايي، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي
تعداد کل کتابها : 6287 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 4843
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 1444
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 140
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 267از مجموع 7386ركورد جستجو شده