ركورد شماره 1311از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
شابکا : IR-201520002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دزفول ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Dezful University of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library and Documentation Center
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : خوزستان
شهر : دزفول
نشاني : استان خوزستان، دزفول، آزادگان، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، کتابخانه مرکزی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.dums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://centerlib.dums.ac.ir/
شماره تلفن : 42429537- 061
نشانی پست الکترونیکی : centlib@dums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1391
ساعات کار : 7:30-17:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : رعنا كوثري، كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
تعداد کل کتابها : 7000 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 6550
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 450
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 1000 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : این مرکز به اکثر منابع اطلاعاتی (نشریات، پایگاه های اطلاعاتی و...) مورد اشتراک وزارت بهداشت دسترسی دارد.
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران ،
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی ، نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3
مساحت كل به متر مربع : 220
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1311از مجموع 7459ركورد جستجو شده