ركورد شماره 435از مجموع 5666ركورد جستجو شده
دانشكده پرستاري بهشهر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران) ، کتابخانه
شابکا : IR-202900002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده پرستاري بهشهر (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران) ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Behshahr College of Nursing (Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مازندران
شهر : بهشهر
نشاني : استان مازندران، بهشهر، بلوار شهید هاشمی نژاد، کوچه شهید سیدی، دانشکده پرستاری بهشهر، کتابخانه سامانه پیامکی دانشکده: 30007650006369
کدپستی : 4851839661
نشاني سایت وب سازمان: http://fnbehshahr.mazums.ac.ir   
شماره نمابر: 34532642
شماره تلفن : 34532642- 011
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 7:30 - 15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : حديثه مهدوي، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پرستاري
تعداد کل کتابها : 2800 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 4 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : بر اساس موضوع
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1 نفر
مساحت كل به متر مربع : 115
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 435از مجموع 5666ركورد جستجو شده