ركورد شماره 1187از مجموع 7434ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200350007
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل. دانشكده پزشكي ، کتابخانه
دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Ardebil University of Medical Sciences & Health Services. Faculty of Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : اردبيل
شهر : اردبيل
نشاني : اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، بالاتر از میدان دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
کدپستی : 5618953141
نشاني سایت وب سازمان: http://www.arums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.arums.ac.ir/medicine/fa/page/2493
شماره تلفن : 3351052 داخلی 214- 045
نشانی پست الکترونیکی : medicine.lib@arums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1395
ساعات کار : 7:30-19:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : كارشناس پرستاري
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : پزشكي و پيراپزشكي
تعداد کل کتابها : 5225 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 4419
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 806
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 88434 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : نشریات خارجی بصورت الکترونیکی خریداری شده است، 200 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 4
مساحت كل به متر مربع : 500
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1187از مجموع 7434ركورد جستجو شده