ركورد شماره 507از مجموع 7459ركورد جستجو شده
دانشكده علوم پزشكي ساوه ، کتابخانه
شابکا : IR-203070004
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده علوم پزشكي ساوه ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Saveh School of Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : مرکزی
شهر : ساوه
نشاني : استان مرکزی، ساوه، خیابان یاس، دانشکده علوم پزشکی ساوه
کدپستی : 3914334911
نشاني سایت وب سازمان: http://savehums.ac.ir   
شماره نمابر: 42342137
شماره تلفن : 42343395- 086
نشانی پست الکترونیکی : savehlib2017@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1378
ساعات کار : 7:30-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : قاطمه پيشوايي، كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي
تعداد کل کتابها : 11400 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10700
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 700
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 40 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 120
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 507از مجموع 7459ركورد جستجو شده