ركورد شماره 3608از مجموع 5919ركورد جستجو شده
مسجد حظيره (روضه محمديه)(خانه فرهنگ صدوقي) ، كتابخانه سريزدي
شابکا : IR-703380002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : مسجد حظيره (روضه محمديه)(خانه فرهنگ صدوقي) ، كتابخانه سريزدي
غير دولتي
نام  سازمان به انگلیسی : Hazireh Mosque (Rowzeh Mohammadieh)(Sadoughi Cultural Center)
نام کتابخانه به انگلیسی : Serizadi Library
نوع کتابخانه : مساجد و اماكن مذهبي
استان : یزد
شهر : يزد
نشاني : یزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، کوچه خضر، مسجد روضه محمدیه ( حظیره)، طبقه منفی یک، کتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://farhang.sadoughi.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://yazdlib.com
شماره تلفن : 6268558، 36273703-5- 035
نشانی پست الکترونیکی : info@sadoughi.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1338
ساعات کار : 7 - 20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : حجت الاسلام و المسلمين رجبي
تعداد کل کتابها : 46000 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 45000
تعداد نسخ خطی : 1000
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 25 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : (کتابخانه دارای 3 هزار نسخه سربی و 2 هزار نسخه سنگی است)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، پژوهشگران ، عموم
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : دهدهی دیوئی
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : بسته
مساحت كل به متر مربع : 350
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 3608از مجموع 5919ركورد جستجو شده