ركورد شماره از مجموع 393ركورد جستجو شده
دانشكده بهداشت دامغان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان) ، کتابخانه
شابکا : IR-201710003
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشكده بهداشت دامغان (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان) ، کتابخانه
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Damgan College of Public Health (Semnan University of Medical Sciences & Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : سمنان
شهر : دامغان
منطقه شهرداری : 1
نشاني : استان سمنان، دامغان، بلوارچشمه علی، بالاتر ازبیمارستان ولایت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان، دانشکده بهداشت دامغان
کدپستی : 3671637915
نشاني سایت وب سازمان: http://www.healthfaculty.semums.ac.ir   
شماره نمابر: 35220140
شماره تلفن : 35220144- 023
نشانی پست الکترونیکی : healthfacultylibrary@semums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1372
ساعات کار : بخش امانت از ساعت 7:30 الی 15:30 و سالن مطالعه از ساعت 7:30 الی 22
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : عاطفه عزيزيان، ليسانس كتابداري واطلاع رساني
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : بهداشت محيط، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي
تعداد کل کتابها : 12121 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 10697
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 36 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 59 عنوان حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 107 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : نیمه باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 393ركورد جستجو شده