ركورد شماره 1151از مجموع 5926ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان. دانشكده طب سنتي ، کتابخانه
شابکا : IR-202310002
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان. دانشكده طب سنتي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Kerman University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Traditional Medicine
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : كرمان
نشاني : استان کرمان، شهر کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی دانشکده فنی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، دانشکده طب سنتی
کدپستی : 7615668764
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kmu.ac.ir   
شماره تلفن : 32110119- 034
سال تأسیس کتابخانه : 1390
ساعات کار : 7:30-13:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهديه خزانه ها، دانشجوي دكتري كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 3150 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 8 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 130
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1151از مجموع 5926ركورد جستجو شده