ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان. دانشكده داروسازي ، كتابخانه شهيد فضل الله عابديني
شابکا : IR-201680011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان. دانشكده داروسازي ، كتابخانه شهيد فضل الله عابديني
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Zanjan University of Medical Sciences and Health Services. Faculty of Pharmacy
نام کتابخانه به انگلیسی : Shahid Fazlollah Abedini Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : زنجان
شهر : زنجان
نشاني : استان زنجان، زنجان، جاده گاوازنگ، جنب بیمارستان آیت الله موسوی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، دانشکده داروسازی
کدپستی : 4513956184
شماره نمابر: 33473639
شماره تلفن : 33473635-7- 024
نشانی پست الکترونیکی : pharmacy@zums.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1385
ساعات کار : 8-14
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : نيلوفرالسادات هاشميان. ليسانس كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : داروسازي
تعداد کل کتابها : 2125 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1595
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 530
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 55 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : ندارد
رده بندی : کتابخانه کنگره
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
مساحت كل به متر مربع : 200
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع 1ركورد جستجو شده