ركورد شماره 1022از مجموع 5919ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-202310014
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان. دانشكده پيراپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Kerman University of Medical Siences & Health Services. Faculty of Allied Medical Sciences
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : كرمان
نشاني : کرمان، ابتدای اتوبان هفت باغ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پیراپزشکی، بلوک D، ساختمان تفکر، طبقه همکف، واحد کتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kmu.ac.ir   
شماره نمابر: 31325375
شماره تلفن : 31325379-74- 034
سال تأسیس کتابخانه : 1356
ساعات کار : 7:30 -14:45
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : صديقه زابلي، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني
تعداد کل کتابها : 2684 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2294
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 390
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 2 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : ندارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 1
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : بد
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1022از مجموع 5919ركورد جستجو شده