ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
شابکا : IR-200210011
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده داروسازي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Urmia University of Medical Sciences. Faculty of Pharmacy
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
نشاني : استان آذربایحان غربی، ارومیه، 11 کیلومتری جاده سرو، پردیس نازلو، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده داروسازی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsu.ac.ir   
شماره تلفن : 32754991- 044
نشانی پست الکترونیکی : lib.pharmacy@umsu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 8:30-15
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : مهرنوش مختارنژاد، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
تعداد کل کتابها : 3693 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 2993
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 670
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 26 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
مساحت كل به متر مربع : 120
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده