ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-200210010
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي اروميه. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Urmia University of Medical Sciences. Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : آذربايجان غربي
شهر : اروميه
نشاني : استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان البرز، پردیس نازلو، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده دندانپزشکی
نشاني سایت وب سازمان: http://www.umsu.ac.ir   
شماره تلفن : 32754991- 044
نشانی پست الکترونیکی : faeedfarleila@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1392
ساعات کار : 8-15:30
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : ليلا فائيدفر، ديپلم اقتصاد
تعداد کل کتابها : 1861 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1757
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 104
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 5 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 1 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 2
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : متوسط
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره از مجموع ركورد جستجو شده