ركورد شماره 302از مجموع 6106ركورد جستجو شده
بيمارستان نمازي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس) ، كتابخانه دكتر قريب
شابکا : IR-201930005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : بيمارستان نمازي (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس) ، كتابخانه دكتر قريب
نام  سازمان به انگلیسی : Namazi Hospital (Shiraz University of Medical Siences)
نام کتابخانه به انگلیسی : Dr. Gharib Library
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : فارس
شهر : شيراز
نشاني : استان فارس، شیراز، خيابان زند، فلکه نمازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، بيمارستان نمازي، کتابخانه دكترقریب
کدپستی : 7193711351
نشاني سایت وب سازمان: http://namazi.sums.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://namazi.sums.ac.ir/research-education/library/index.html
شماره تلفن : 36473052- 071
سال تأسیس کتابخانه : 1334
ساعات کار : 7-20
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : زكيه تاج الدين، كارشناس كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
تعداد کل کتابها : 4650 (جلد)
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 4 ( عنوان)
تعداد پايان نامه : 0 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نظام دسترسی به مجموعه : باز
مساحت كل به متر مربع : 600
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 302از مجموع 6106ركورد جستجو شده