ركورد شماره 1340از مجموع 7485ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
شابکا : IR-200880135
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
مشخص نشده
نام  سازمان به انگلیسی : Shahid Beheshti University of Medical Sciences & Health Services
نام کتابخانه به انگلیسی : Central Library and Documentation Center
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : تهران
شهر : تهران
نشاني : تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، كتابخانه مركزي
نشاني سایت وب سازمان: http://www.sbmu.ac.ir   
 نشاني سایت وب کتابخانه : http://www.lib.sbmu.ac.ir
شماره نمابر: 22439824
شماره تلفن : 23782588، 23782589- 021
نشانی پست الکترونیکی : centlib@sbmu.ac.ir
سال تأسیس کتابخانه : 1365
ساعات کار : 8-18
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : عباس حق پرست، دكتري علوم اعصاب
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : علوم پزشكي
تعداد کل کتابها : 4417 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 1668
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 2749
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 0 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : 1921 طرح تحقیقاتی،290 حلقه لوح فشرده
تعداد پايان نامه : 22500 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : کتابخانه کنگره ،رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : نمایه سازی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 10
مساحت كل به متر مربع : 900
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1340از مجموع 7485ركورد جستجو شده