ركورد شماره 1030از مجموع 5952ركورد جستجو شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
شابکا : IR-202310005
نام کامل كتابخانه و سازمان متبوع : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان. دانشكده دندانپزشكي ، کتابخانه
نام  سازمان به انگلیسی : Kerman University of Medical Siences & Health Service). Faculty of Dentistry
نام کتابخانه به انگلیسی :
نوع کتابخانه : دانشگاهي
استان : كرمان
شهر : كرمان
نشاني : استان کرمان، كرمان، بلوار جمهوري اسلامي،خيابان شفا، دانشكده دندانپزشكي، كتابخانه
نشاني سایت وب سازمان: http://www.kmu.ac.ir   
شماره نمابر: 32118073
شماره تلفن : 32119021-3- 034
نشانی پست الکترونیکی : dentistrylibkmu@gmail.com
سال تأسیس کتابخانه : 1366
ساعات کار : 7:30-15، سالن مطالعه تا ساعت ۲۳
نام و ميزان تحصيلات سرپرست کتابخانه : فروغه منتخب، كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني پزشكي
زمینه های اصلی موضوع مجموعه : دندانپزشكي
تعداد کل کتابها : 11564 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 8139
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 3425
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک : 8 ( عنوان)
تعداد کل سایر مواد و منابع : اشتراک پایگاه مجلات فارسی مگ ایران، دسترسی به تمامی منابع و پایگاههای خریداری شده توسط کنسرسیوم وزارت بهداشت
تعداد پايان نامه : 1246 (جلد)
نوع مراجعان : اساتيد ، دانشجويان ، کارکنان سازمان ، پژوهشگران
نحوه تنظیم منابع چاپی :
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : رده بندی پزشکی NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی : فهرست نویسی
نظام دسترسی به مجموعه : باز
تعداد كارمندان كتابخانه: 3 نفر
مساحت كل به متر مربع : 240
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه : خوب
 دسترسی به اینترنت:  بله
ركورد شماره 1030از مجموع 5952ركورد جستجو شده