قابل توجه مسئولان محترم كتابخانه ها

1- در صورتيكه اطلاعات كتابخانه شما در اين سيستم وجود ندارد از طريق  تكميل اين فرم   درخواست خود را ارسال نمائيد. با ارسال اطلاعات علاوه بر اينكه مشخصات كتابخانه شما در بانك اطلاعات كتابخانه­هاي ايران قرار مي گيرد شماره استاندارد بين المللي كتابخانه نيز (شابكا) به كتابخانه شما اختصاص مي­يابد.

2- در صورتيكه اطلاعات كتابخانه شما قبلا در اين سيستم ثبت شده است اما با مشخصات فعلي آن مغايرت دارد از طريق تكميل فرم اصلاحات شابكا  موارد تغيير يافته را گزارش نمائيد. در ضمن براي اطلاع تغييرات مي توانيد با شماره تلفن هاي  66576130 , 81623117   واحد شابكا تماس حاصل نمائيد. 

نام كامل كتابخانهشابکانوع کتابخانهاستان-شهر 
كتابخانه وزيري يزد IR-503380001
عمومي
یزد- يزد
اطلاعات كامل
كتابخانه محقق طباطباييIR-402120005
پژوهشي و تخصصي
قم- قم
اطلاعات كامل
كتابخانه تخصصي فقه و اصولIR-402120014
پژوهشي و تخصصي
قم- قم
اطلاعات كامل
كتابخانه ابراهيميIR-300480001
اختصاصي:ويژه افراد يا گروههاي خاص
اصفهان- اصفهان
اطلاعات كامل
كتابخانه عمومي مشاركتي بلوك 11 شهرك اكباتانIR-500880113
عمومي
تهران- تهران
اطلاعات كامل
كتابخانه عمومي امام جعفر صادق (ع) (مستقل)IR-509040003
عمومي
فارس- آباده طشك
اطلاعات كامل
كتابخانه بزرگ آيت الله مرعشي نجفي (ره)IR-502120008
عمومي
قم- قم
اطلاعات كامل
بيمارستان شهداء (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند) ، کتابخانهIR-201330002
دانشگاهي
خراسان جنوبي- قاين
اطلاعات كامل
دانشكده پرستاري جيرفت (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان) ، کتابخانهIR-202250001
دانشگاهي
كرمان- جيرفت
اطلاعات كامل
دانشگاه پيام نور مركز جوانرود ، کتابخانهIR-202370001
دانشگاهي
كرمانشاه- جوانرود
اطلاعات كامل
507صفحه 1از صفحه